KALASTUSKOHTEET

KERMAJÄRVI   

Varkaudesta 50km, Joensuusta 80km

Kermajärvi sijaitsee Etelä-Savossa Heinäveden kunnan alueella. Sen pinta-ala on hieman alle 9000 hehtaaria. Järvelle tunnusomaisia piirteitä ovat kirkas hieman humuksinen vesi sekä karut kallioiset ja kivikkoiset rannat. Kermajärven länsi- ja pohjoisosat ovat satojen saarten pirstomaa pienvesistöä. Suurin yhtenäinen selkävesi koostuu Kerman- ja Kytöselän alueesta. Kermajärvi on syvä järvi, jonka syvin kohta ulottuu aina 60 metriin asti.

Kermajärvi tarjoaa mahtavia ja jylhiä maisemia sekä monipuolisia kalastusmahdollisuuksia. Kohdekaloina ovat hauki ja ahven sekä järvitaimenet ja – lohet. Kalastus on yleensä tuottoisinta uistelemalla, mutta myös heittokalastukseen on olemassa hyvät edellytykset.

Hauki ja ahven ovat Kermajärvellä kalastajan yleisimpiä saaliskaloja. Taimen ja lohi viihtyvät myös hyvin ja erinomaisen ravintotilanteen vuoksi ne kasvavat järvessä lähes ennätysvauhtia. Suuria kaloja saadaan uistelemalla vuosittain.

Heittokalastus onnistuu luontevimmin saariston matalammissa vesissä. Yleisimmin siiman päähän tartutetaan haukia ja ahvenia.

Vetouistelua voidaan harjoittaa joko syvillä selkävesillä tai matalilla pienvesillä. Selkävesiltä tavoitellaan useimmiten taimenia ja lohia, mutta sivusaaliina saadaan myös ahvenia ja haukia. Matalassa vedessä on monesti tehokkainta ja hauskinta kalastaa niin sanotulla täsmäuistelutekniikalla käyttäen pitkiä suoravetovapoja.

HEINÄVEDEN REITTI

Varkaudesta 60km, Joensuusta 70km

Heinäveden reitti on tunnettu ainutlaatuisista maisemistaan ja koskistaan. Tämä vesistö sijoittuu Heinävesi- Savonlinna laivareitin varrelle. Yli sata vuotta vanhat Kerman, Vihovuonteen ja Pilpan sulkukanavat sekä Vääränkosken avokanava tuovat oman lisänsä tälle upealle virtareitille.
Kapeat virtaavat salmet ja kanavat koskineen ovat näkemisen arvoisia kohteita. Myös kalastukseen on hyvät mahdollisuudet näissä syvissä kanjonimaisissa pienvesistöissä. Siiman päähän on mahdollisuus saada hauen ja ahvenen lisäksi kuha tai taimen.

ORIVESI

Varkaus 100km, Joensuu 50km

Orivesi tunnetaan ympäri maakuntaa kalarikkauksistaan. Tämä laaja vesistö sijoittuu Savon ja Pohjois-Karjalan rajalle aina Joensuusta Savonrannalle asti. Suuria selkiä ja tuhansia hehtaareja erinomaisia kalavesiä, joissa kuha-, ahven- ja haukikanta on runsas ja niitä voidaan kalastaa tuloksekkaasti joko vetouistelemalla tai heittokalastamalla.